Siste Nytt fra Baptistsamfunnet

Hilsen fra Baptistsamfunnet

Kjære baptistvenner i hele vårt vidstrakte land,

Vi har noen viktige saker å minne om i dag.

For det første: Global uke

Vi startet Global uke i går. Om dere ikke har fått med dere informasjon om dette da vi la den ut i september, er det fremdeles mulig å ha et fokus på Global uke og kampen mot moderne slaveri i løpet av uka og kommende søndag. https://globaluke.no/
For mer informasjon: https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1733039

For det andre, tid for å foreslå kandidater til styrer og råd

Valgkomiteen skal på nyåret starte forebredelsene til landsmøtet. Vi har derfor lagt ut nye skjemaer med mulighet for menighetene og arbeidsgrenene å foreslå kandater til ulike funksjoner som skal velges på landsmøtet. Siste frist for tilbakemelding er 15. januar.
For mer informasjon og skjemaer: https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1740249

For det tredje, kontroll av medlemsstatus pr 31.12.2022

Vi har fått tilbakemeldingene på innsendte medlemslister og har tilrettelagt for menighetens kontroll og oppfølging i medlemsregisteret. I den linkede artikkelen finner dere informasjon om hvordan dere finner dobbeltregistrerte, utenlandsboende og medlemmer med D-nummer, samt informasjon om hva som skal gjøres. VI ber om at alle gjør en skikkelig innsats for å redusere antall dobbeltregistrerte. Det gjelde enten en er feilaktig registrert hos oss eller hos et annet trossamfunn. Jo bedre jobb vi gjør nå, jo bedre blir kvaliteten på innrapporteringen i 2024.
For mer informasjon; https://intranett.baptist.no/artikkel/article/1740255

For det fjerde, vær forberedt på en ny høringssrunde

Dere fikk for noen dager siden brev fra styreleder Sissel -Merete Berg med informasjon om hva hovedstyret gjør etter landsmøtevedtaket om samliv. Der sa hun blant annet hovedstyret vurderer å sende forslag til suspensjonsordning på høring til menighetene. Hovedstyret møtes førstkommende helg og har neste møte rett etter midten av januar. Vi ber om at det tas med i planleggingen at det sannsynligvis vil bli en høring  på forslag om suspensjonsordning i det tidsunktet. Vi er klar over at dette kommer tett på jul og at det er mye annet som skjer, samt at fristene blir korte m.m., men om det skal være en fornuftig behandling i hovedstyret slik at det kan presentere gode forslag til neste landsmøte kan ikke alt bli optimalt for alle. Ta dette med i planelggingen og vær gjerne med i bønn for styremøtet til helgen.
For mer informasjon: https://baptist.no/lese/article/1738483

Beste hilsen for
Det Norske Baptistsamfunn
Roger Dahl
Administrasjonsleder

 

 

Viktige saker nå

 

 

 

 

Kommende arrangementer

Powered by Cornerstone