Visjon og verdier

Vi ser en sterk og voksende menighet på Hana

av disipler som er overgitt til Jesus og hverandre, som sammen utrustes

og tjener i et forpliktende felleskap, for å utbre Guds rike.

 

Vi ser en menighet som tjener og preger lokalsamfunnet

som i handling og ord lever ut Evangeliet, ved å være medmennesker,

ved å tilby et godt og relevant tilbud til barn og ungdom,

og ved å dekke behov hos enkeltmennesker og i bydelen.

 

Vi ser en menighet som forandrer verden

ved å gi midler til bistand og misjon, 

og ved å utruste og sende arbeidere til misjon og menighetsplanting.

 

Nær Jesus, nær mennesker:

For å utbre Guds rike

Powered by Cornerstone